BIO CERTYFIKAT

BIO CERTYFIKAT

 

BIO CERTYFIKAT to autorski program certyfikacji EUROPEAN NOTIFICATION CENTER LTD potwierdzający, że dany produkt lub usługa jest przyjazny środowisku pod względem składu oraz metod wytworzenia.

 

Program BIO CERTYFIKAT potwierdza spełnienie wymagań ekologicznych w wytwarzanych produktach i/lub usługach na podstawie przeprowadzonej weryfikacji przez jednostkę EUROPEAN NOTIFICATION CENTER LTD. Po zakończeniu procedur wydawany jest odpowiedni certyfikat potwierdzający spełnienie określonych wymagań oraz pozwalający na oznaczanie produktów logotypem BIO CERTYFIKAT. Producent musi mieć wdrożone odpowiednie procedury oraz systemy jakości, które mają na celu poprawę funkcjonowania firmy dążąc do minimalizacji jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

Przyznany certyfikat daje prawo do posługiwania się logotypem świadczącym o zaangażowaniu przedsiębiorstwa w inicjatywy prośrodowiskowe, buduje korzystny wizerunek wśród klientów i kontrahentów. Daje świadectwo konsumentowi, iż produkty i usługi są tworzone z myślą o środowisku naturalnym, czego najlepszym przykładem jest BIO Certyfikat.

 

Certyfikat Jakości BIO CERTYFIKAT opiera się na najnowszych przepisach środowiskowych, aktualnych dyrektywach dotyczących systemów jakościowych, ogólnodostępnych normach ISO – zwłaszcza ISO 14001, przepisach prawa oraz normach, aprobatach, atestach, różnego rodzaju dopuszczeniach w formie dokumentów jednostek niezależnych obowiązujących w poszczególnych branżach.

 

Proces certyfikacji obejmuje cały cykl życia produktu. Wynik weryfikacji jest pozytywny jedynie w przypadku, gdy na żadnym z etapów produkcji i przetwarzania nie wystąpiły niezgodności. Po uzyskaniu Certyfikatu organizacje będą poddawane corocznym audytom weryfikacyjnym w celu potwierdzenia zachowania zgodności. Certyfikacja w programie BIO CERTYFIKAT nie zastępuje przepisów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie.

 

KORZYŚCI DLA TWOJEJ ORGANIZACJI

• Program BIO CERTYFIKAT to obiektywny dowód, że produkowana przez Twoją Organizację produkty posiadają sprawdzony skład, metody produkcji oraz są przyjazne środowisku.
• Znak BIO CERTYFIKAT pozwoli klientom świadomie podejmować decyzje zakupowe, wybrać wiarygodny, sprawdzony produkt.
• Firmy z certyfikatem BIO CERTYFIKAT postrzegane są jako odpowiedzialne społecznie i godne zaufania – zarówno przez klientów, jak i kontrahentów oraz organizacje rządowe i pozarządowe.
• Program certyfikacji BIO CERTYFIKAT można wdrożyć w przedsiębiorstwie niezależnie od innych standardów, systemów jakości i połączyć go z nimi.
• Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi BIO CERTYFIKAT, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w programie BIO CERTYFIKAT!