Gdzie nas znajdziesz

mapka

ZNAK UKCA

 

Nowe wytyczne znakowania wyrobów w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Od 1 stycznia 2022 r. Oznakowanie CE nie będzie uznawane w UK dla obszarów objętych niniejszymi wytycznymi oraz oznakowaniem UKCA!

brexit

 

Czym jest Znak UKCA?

Na początku lutego 2019 roku rząd Zjednoczonego Królestwa wydał przewodnik dotyczący zastąpienia oznakowania CE znakiem UKCA, w przypadku wyjścia z UE bez porozumienia. W przewodniku zdefiniowano znak UKCA - United Kingdom Conformity Assessed jako nowy brytyjski znak potwierdzający zgodność wyrobów z wymaganiami obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii. Większość produktów podlegających pod oznakowania CE znajdzie się w zakresie znaku UKCA. Produkty, które zostały wytworzone w Wielkiej Brytanii z przeznaczeniem na eksport do Unii Europejskiej będą mogły posiadać dwa oznakowania – CE dla rynku unijnego oraz UKCA dla rynku Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W jakich Krajach obowiązuję oznakowanie UKCA?

Oznaczenie UKCA obowiązuje na terenie Wielkiej Brytanii, czyli: Anglii, Walii i Szkocji. UKCA znakowania sam nie może być stosowany w odniesieniu do towarów wprowadzanych do obrotu w Irlandii Północnej, które wymagają oznakowania CE lub oznakowanie UKNI.  Irlandia Północna będzie musiała nadal przestrzegać przepisów UE i znaku CE. Znak CE uzyskany przez firmy z Irlandii Północnej będzie uznawany również w Wielkiej Brytanii, więc firmy z Irlandii Północnej nie muszą przeprowadzać dwóch ocen zgodności.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Nowe wytyczne znakowania wyrobów wprowadzone przez Wielką Brytanię obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 roku. Zapasy, które zostały wyprodukowane i były gotowe do wprowadzenia do obrotu do 1 stycznia 2021 r. mogą zostać wprowadzone na rynek w Wielkiej Brytanii po tej dacie z istniejącymi wcześniej oznaczeniem CE. Oznakowanie CE będzie uznawane w Wielkiej Brytanii do końca 2021 roku, dopóki przepisy Wielkiej Brytanii i UE nie zostaną ujednolicone. Po upływie okresu przejściowego trwającego do dnia 1 stycznia 2022 roku w Wielkiej Brytanii będą akceptowane tylko produkty posiadające oznakowanie UKCA.

 Do jaków produktów stosuję się znak UKCA?

Znak UKCA będzie miał zastosowanie w zakresie:

 1. bezpieczeństwa zabawek;
 2. rekreacyjnych lub prywatnych jednostek pływających;
 3. prostych zbiorników ciśnieniowych;
 4. kompatybilność elektromagnetycznej;
 5. wag nieautomatycznych;
 6. urządzeń pomiarowych;
 7. wind;
 8. urządzeń i systemów ATEX;
 9. sprzętu radiowego;
 10. urządzeń ciśnieniowych;
 11. środków ochrony osobistej;
 12. urządzeń gazowych;
 13. maszyn;
 14. emisji hałasu;
 15. wyrobów wpadających pod ekoprojekt;
 16. wyroby aerozolowych;
 17. sprzętu elektrycznego niskiego napięcia;
 18. ograniczenia substancji niebezpiecznych.

Odstępstwa

 1. urządzenia medyczne
 2. składniki interoperacyjności kolei
 3. wyroby budowlane
 4. cywilne materiały wybuchowe
 5. produkty wymagające ekoprojektu i etykiet efektywności energetycznej
 6. kosmetyki
 7. wyroby tytoniowe
 8. nawozy

Jakie są zasady stosowania oznakowania UKCA na wyrobach?

Obowiązują następujące ogólne zasady:

 1. Oznaczenia UKCA mogą być umieszczane na produkcie wyłącznie przez Ciebie jako producenta lub Twojego upoważnionego przedstawiciela (jeśli jest to dozwolone w odpowiednich przepisach)
 2. Podczas mocowania UKCA oznakowanie, bierzesz pełną odpowiedzialność za zgodność swojego produktu z wymogami odnośnego ustawodawstwa
 3. należy używać oznaczenia UKCA wyłącznie w celu wykazania zgodności produktu z odpowiednimi przepisami brytyjskimi
 4. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek oznaczeń lub znaków, które mogą błędnie interpretować znaczenie lub formę oznaczenia UKCA osobom trzecim
 5. nie wolno umieszczać na produkcie innych oznaczeń, które wpływają na widoczność, czytelność lub znaczenie oznaczenia UKCA
 6. UKCA oznakowania nie mogą być umieszczane na produktach, chyba że jest to wymagane specyficzne zrobić w przepisach

Jakie wymagania powinna spełniać deklaracja UKCA?

Podobnie jak deklaracja zgodności UE, deklaracja zgodność właściwa dla Wielkiej Brytanii zawiera między innymi:

 1. nazwę i adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela;
 2. numer seryjny produktu, a także model albo typ;
 3. oświadczenie zgodności z regulacjami;
 4. dane uznanej jednostki, która dokonała oceny zgodności;
 5. nazwę aktu, wobec którego produkt jest zgodny;
 6. datę wydania deklaracji.

Dodatkowo! Producent lub jego autoryzowany przedstawiciel musi przechowywać dokumentację do wglądu przez organy nadzoru rynku przez 10 lat od momentu wprowadzenia produktu na rynek.

Należy posiadać informacje:

 • jak produkt został zaprojektowany oraz wyprodukowany;
 • w jaki sposób odpowiada on obowiązującym go regulacjom;
 • adres producenta oraz miejsca składowania.

 

Jakie są zasady stosowania obrazu/znaku graficznego UKCA?

znak ukca

 

 1. jeśli zmniejszysz lub powiększysz rozmiar swojego oznaczenia, litery tworzące oznaczenie UKCA muszą być proporcjonalne do wersji przedstawionej poniżej
 2. UKCA znakowania wynosi przynajmniej 5 mm wysokości - chyba że inny wymiar minimalna jest określona w odpowiednich przepisach
 3. UKCA oznakowanie jest widoczne, czytelne (z 1 stycznia 2023 r musi być na stałe)

Adres do pobrania wzoru oznakowania:

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-mark-from-1-january-2021

Jakie dokumenty należy posiadać w przypadku towarów wyprodukowanych, wprowadzanych do obrotu po 1 stycznia 2021?

Dowód wprowadzenia do obrotu można zazwyczaj przedstawić na podstawie dowolnego odpowiedniego dokumentu zwykle używanego w transakcjach handlowych, w tym:

 1. Umowy sprzedaży towarów i spełniających wymogi prawne
 2. Faktury
 3. Dokumenty dotyczące wysyłki towaru do dystrybucji

O czym powinien pamiętać Importer w związku z wprowadzeniem nowego oznakowania?

Importer musi się pamiętać, żeby:

 1. Importowany towar posiada kompletne informacje dotyczące przedsiębiorstwa (do końca 2022 r. dane mogą być umieszczone w dokumentacji dołączanej do produktu);
 2. Przedmiot importu odpowiada odpowiednim normom i regulacjom
 3. Importowany towar przeszedł pozytywnie właściwe badania i posiada wymagane oznaczenia
 4. Sprawdzić czy dokumentacja techniczna otrzymana od producenta jest właściwa i poprawna
 5. Przechowywać kopię deklaracji zgodności przez okres 10 lat

Czy znak UKCA zastępuję oznakowanie CE na terenie Unii Europejskiej?

Oznaczenie UKCA nie jest rozpoznawane na rynku UE. Produkty wymagają oznaczenia CE do sprzedaży w UE. Dowiedz się, jak używać oznaczenia CE.

 

Przykład adaptacji przepisów przy przechodzeniu z wymagań europejskich na wymagania prawne Wielkiej Brytanii

Prawodawstwo UE pod znak CE

Prawodawstwo Wielkiej Brytanii pod znak UKCA

Bezpieczeństwo zabawek - dyrektywa 2009/48 / WE

Przepisy dotyczące zabawek (bezpieczeństwa) z 2011 r

Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne - dyrektywa 2013/53 / UE

Regulamin łodzi rekreacyjnych z 2017 r

Proste zbiorniki ciśnieniowe - dyrektywa 2014/29 / UE

Przepisy dotyczące prostych zbiorników ciśnieniowych (bezpieczeństwo) z 2016 r

Kompatybilność elektromagnetyczna - dyrektywa 2014/30 / UE

Przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej 2016

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35

Przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego (bezpieczeństwa) z 2016 r

Wagi nieautomatyczne - dyrektywa 2014/31 / UE

Przepisy z 2016 r. Dotyczące wag nieautomatycznych

Przyrządy pomiarowe - dyrektywa 2014/32 / UE

Rozporządzenie w sprawie przyrządów pomiarowych 2016

Windy - dyrektywa 2014/33 / UE

Przepisy dotyczące wind 2016

ATEX - dyrektywa 2014/34 / UE

Przepisy z 2016 r. Dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych

Sprzęt radiowy - dyrektywa 2014/53 / UE

Przepisy dotyczące sprzętu radiowego z 2017 r

Urządzenia ciśnieniowe - dyrektywa 2014/68 / UE

Przepisy z 2016 r. Dotyczące urządzeń ciśnieniowych (bezpieczeństwa)

Środki ochrony indywidualnej - rozporządzenie ( UE ) 2016/425

Przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej (rozporządzenie ( UE ) 2016/425 wprowadzone do prawa Wielkiej Brytanii i zmienione) oraz przepisy dotyczące środków ochrony osobistej (egzekwowanie) z 2018 r.

Urządzenia gazowe - rozporządzenie ( UE ) 2016/426

Rozporządzenie w sprawie urządzeń gazowych (rozporządzenie ( UE ) 2016/426 wprowadzone do prawa Wielkiej Brytanii i zmienione) oraz rozporządzenie w sprawie urządzeń gazowych (egzekwowanie) i różne przepisy zmieniające z 2018 r.

Dyrektywa maszynowa 2006/42 / WE

Przepisy dotyczące dostawy maszyn (bezpieczeństwa) z 2008 r

Dyrektywa w sprawie hałasu na zewnątrz 2000/14 / WE

Emisja hałasu do środowiska przez sprzęt używany na zewnątrz, przepisy z 2001 r

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125 / WE

Przepisy dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią z 2010 r

Rozporządzenie w sprawie etykiet energetycznych ( UE ) 2017/1369

Rozporządzenie (UE ) 2017/1369

Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) - dyrektywa 2011/65 / UE

Przepisy z 2012 r. Dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dyrektywa 2013/29 / UE - artykuły pirotechniczne

Przepisy dotyczące artykułów pirotechnicznych (bezpieczeństwo) z 2015 r

 

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi firm zarówno z Wielkiej Brytanii jak i Unii Europejskiej. Posiadamy zespół ekspertów w zakresie spełnienia i dostosowania wymagań dostępu do rynku europejskiego i brytyjskiego. Jesteśmy gotowi udzielić Państwu kompleksowej pomocy w uzyskaniu deklaracji zgodności obowiązującej na terenie Unii Europejskiej(znak CE) oraz Wielkiej Brytanii(znak UKCA)

Zadzwoń pod nr. + 48 660 738 491 / + 44 744 802 02 95

lub

napisz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

 

Przykładowi klienci

 

Lista klientów okazywana jest na prośbę kontrahenta.

Kontakt

 • homeEUROPEAN NOTIFICATION CENTER LTD
  Company number SC682928
 • mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • map Registered Address Only 5 South Charlotte Street, Edinburgh EH2 4AN, Scotland
 • map+48 660 738 491        uk
 • map+ 44 744 802 02 95    uk

 

Formularz kontaktowy