Gdzie nas znajdziesz

mapka

WOLNE OD BPA

BPA FREE

 

WOLNE OD BPA to autorski program certyfikacji EUROPEAN NOTIFICATION CENTER LTD potwierdzający, że dany produkt jest wolny od Bisfenol A pod względem składu oraz metod wytworzenia.

 

Co to jest BPA?

 

Skrótem BPA oznacza się Bisfenol A – związek chemiczny, znany również pod nazwą 2,2–bis(4–hydroksyfenylo)propan, używany, w połączeniu z innymi związkami chemicznymi, do produkcji plastiku i żywic. BPA wchodzi w skład poliwęglanu, służącego do produkcji wyrobów plastikowych takich jak: płyty CD, soczewki do okularów, szyby okienne, opakowania na żywność, butelki dla dzieci, elementy smoczków i wiele innych. Zdarza się, że niewielkie ilości BPA mogą przedostawać się na skutek uszkodzenia lub działania wysokiej temperatury z wyrobów plastikowych do pożywienia.

 

Szkodliwość BPA

 

W środowisku naukowym mówi się o szkodliwym działaniu BPA na człowieka. Amerykański profesor Frederick vom Saal z University of Missouri zaobserwował, że związek BPA może powodować m.in.: obniżenie płodności, wrodzone wady płodu, przedwczesne dojrzewanie dzieci, zaburzenie gospodarki hormonalnej, nadpobudliwość oraz zwiększone ryzyko choroby nowotworowej. Profesor Saal stwierdził, że substancja ta jest niebezpieczna nawet w dawkach uważanych za dopuszczalne, a na toksyczne działanie BPA najbardziej narażone są niemowlęta oraz dzieci. Pomimo szkodliwości BPA Unia Europejska nie wydała całkowitego zakazu jego używania, przez co większość produktów dostępnych na polskim rynku zawiera ten związek chemiczny. Zakaz stosowania BPA dotyczy jedynie butelek do karmienia niemowląt (Dyrektywa Komisji 2011/8/UE z dnia 28 stycznia 2011 r.). Komisja Europejska zabroniła stosowania BPA do produkcji butelek dla dzieci oraz wprowadziła zakaz importu i sprzedaży takich butelek. Kraje takie jak Kanada, Australia, USA oraz niektóre państwa UE starają się obecnie o wycofanie z rynku produktów zawierających Bisfenol A i mających kontakt z produktami spożywczymi.

 

Konsumenci coraz częściej sięgają po wyroby niezagrażające ich życiu i zdrowiu. Szukają produktów wolnych od substancji toksycznych m.in. od związku BPA. Certyfikat Wolne od BPA daje świadectwo konsumentowi, iż produkty są tworzone w trosce o jego zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Proces certyfikacji obejmuje cały cykl życia produktu. Wynik weryfikacji jest pozytywny jedynie w przypadku, gdy na żadnym z etapów produkcji i przetwarzania nie wystąpiły niezgodności. Po uzyskaniu Certyfikatu organizacje będą poddawane corocznym audytom weryfikacyjnym w celu potwierdzenia zachowania zgodności. Certyfikacja w programie WOLNE OD BPA nie zastępuje przepisów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie.

 

KORZYŚCI DLA TWOJEJ ORGANIZACJI

• Program WOLNE OD BPA to obiektywny dowód, że produkowana przez Twoją Organizację produkty posiadają sprawdzony skład, metody produkcji oraz są przyjazne środowisku.
• Znak WOLNE OD BPA pozwoli klientom świadomie podejmować decyzje zakupowe, wybrać wiarygodny, sprawdzony produkt.
• Firmy z certyfikatem WOLNE OD BPA postrzegane są jako odpowiedzialne społecznie i godne zaufania – zarówno przez klientów, jak i kontrahentów oraz organizacje rządowe i pozarządowe.
• Program certyfikacji WOLNE OD BPA można wdrożyć w przedsiębiorstwie niezależnie od innych standardów, systemów jakości i połączyć go z nimi.
• Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi WOLNE OD BPA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w programie WOLNE OD BPA!