VEGE CERTYFIKAT

VEGE CERTYFIKAT

 

VEGE CERTYFIKAT to autorski program certyfikacji EUROPEAN NOTIFICATION CENTER LTD potwierdzający, że dany produkt lub usługa jest zgodny z etyką wegańską pod względem składu oraz metod wytworzenia.

Program VEGE CERTYFIKAT potwierdza spełnienie wymagań wegańskich w wytwarzanych produktach i/lub usługach na podstawie przeprowadzonej weryfikacji przez jednostkę EUROPEAN NOTIFICATION CENTER LTD. Po zakończeniu procedur wydawany jest odpowiedni certyfikat potwierdzający spełnienie określonych wymagań oraz pozwalający na oznaczanie produktów logotypem EUROPEAN QUALITY FOR VEGAN. Producent musi mieć wdrożone odpowiednie procedury oraz systemy, które mają na celu kontrolę używanych wyrobów i usług pod kątem obecności czynników odzwierzęcych.

Przyznany certyfikat daje prawo do posługiwania się logotypem świadczącym o zaangażowaniu przedsiębiorstwa w spełnienie wymagań etyki wegańskiej, buduje korzystny wizerunek wśród klientów i kontrahentów. Daje świadectwo konsumentowi, iż produkty i usługi są tworzone z myślą o ochronie życia zwierząt, czego najlepszym przykładem jest VEGE Certyfikat.

Certyfikat Jakości VEGE CERTYFIKAT opiera się na najnowszych praktykach wegańskich oraz aktualnych normach, aprobatach, atestach, różnego rodzaju dopuszczeniach w formie dokumentów jednostek niezależnych obowiązujących w poszczególnych branżach.

Proces certyfikacji obejmuje cały cykl życia produktu. Wynik weryfikacji jest pozytywny jedynie w przypadku, gdy na żadnym z etapów produkcji i przetwarzania nie wystąpiły niezgodności w postaci obecności czynników odzwierzęcych. Po uzyskaniu Certyfikatu organizacje będą poddawane corocznym audytom weryfikacyjnym w celu potwierdzenia zachowania zgodności. Certyfikacja w programie VEGE CERTYFIKAT nie zastępuje przepisów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie.

 

KORZYŚCI DLA TWOJEJ ORGANIZACJI

• Program VEGE CERTYFIKAT to obiektywny dowód, że produkowana przez Twoją Organizację produkty posiadają sprawdzony wegański skład, metody produkcji.
• Znak VEGE CERTYFIKAT pozwoli klientom świadomie podejmować decyzje zakupowe, wybrać wiarygodny, sprawdzony produkt.
• Firmy z certyfikatem VEGE CERTYFIKAT postrzegane są jako odpowiedzialne społecznie i godne zaufania – zarówno przez klientów, jak i kontrahentów oraz organizacje rządowe i pozarządowe.
• Program certyfikacji VEGE CERTYFIKAT można wdrożyć w przedsiębiorstwie niezależnie od innych standardów, systemów jakości i połączyć go z nimi.
• Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi VEGE CERTYFIKAT, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie VEGE CERTYFIKAT!