CERTYFIKAT GMO FREE

CERTYFIKAT GMO FREE

 

GMO FREE to autorski program certyfikacji EUROPEAN NOTIFICATION CENTER LTD potwierdzający, że dany produkt jest wolny od GMO.

 

Program GMO FREE potwierdza brak GMO w wytwarzanych produktach na podstawie przeprowadzonej weryfikacji przez jednostkę EUROPEAN NOTIFICATION CENTER LTD. Po zakończeniu procedur wydawany jest odpowiedni certyfikat pozwalający na oznaczanie produktów jako wolnych od GMO. Producent musi mieć wdrożony system jakości, który gwarantuje brak składników zmodyfikowanych genetycznie w wytwarzanych produktach. Obecnie przepisy prawne zezwalają zamieszczania deklaracji na wszystkich opakowaniach zatwierdzonych produktów, w działaniach marketingowych i na stronach internetowych, że dany produkt jest wolny od GMO. Właściwe oznakowanie umożliwia konsumentom dokonanie świadomego wyboru.

 

Certyfikat Jakości GMO FREE opiera się na przepisach dotyczących żywności niemodyfikowanej genetycznie, najnowszych dyrektywach dotyczących systemów jakościowych, ogólnodostępnych normach ISO, przepisach prawa żywnościowego oraz normach, aprobatach, atestach, różnego rodzaju dopuszczeniach w formie dokumentów jednostek niezależnych obowiązujących w poszczególnych branżach.

 

Proces certyfikacji obejmuje cały łańcuch produkcji. Wynik weryfikacji jest pozytywny jedynie w przypadku, gdy na żadnym z etapów produkcji i przetwarzania nie były używane składniki genetycznie modyfikowane i finalny produkt jest od nich wolny. Po uzyskaniu Certyfikatu organizacje będą poddawane corocznym audytom weryfikacyjnym w celu potwierdzenia zachowania zgodności. Certyfikacja w programie GMO FREE nie zastępuje przepisów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie.

 

KORZYŚCI DLA TWOJEJ ORGANIZACJI
• Program GMO FREE to obiektywny dowód, że produkowana przez Twoją Organizację żywność jest w 100% wolna od składników genetycznie modyfikowanych.
• Znak GMO FREE pozwoli klientom świadomie podejmować decyzje zakupowe, wybrać wiarygodny, sprawdzony produkt.
• Firmy z certyfikatem GMO FREE postrzegane są jako odpowiedzialne społecznie i godne zaufania – zarówno przez klientów, jak i kontrahentów oraz organizacje rządowe i pozarządowe.
• Program certyfikacji GMO FREE można wdrożyć w przedsiębiorstwie niezależnie od innych standardów, systemów jakości i połączyć go z nimi.
• Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi GMO FREE, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w programie GMO FREE

 

CERTYFIKAT GMO FREE